Malmberg MBO

E-learning Malmberg MBO

De nieuwe digitale leeromgeving voor reken- en taalblokken

Klant: Malmberg, Visual Design: Resoluut, Development: TouchTribe, Periode: 2013, Contactpersoon: Evan Gelders

Digital e-learning

Een nieuwe standaard in digital e-learning voor het MBO. Dat maakten we in samenwerking met Resoluut voor uitgeverij Malmberg. De nieuwe standaard is verwerkt in een applicatie. Hiermee heeft de docent overzicht over zijn klas(sen), en over elke individuele student. De app voorziet elke student van een persoonlijk leerplan dat zich aanpast aan zijn of haar niveau en snelheid, en blijft daarbij uitdagend en stimulerend.

Bekijk hier alvast de demo van rekenblokken of taalblokken

macbookair

Designvalues voor de doelgroepen(en)

Aan het begin van het ontwerpproces kijken we naar de wensen van de klant en de vastgestelde doelgroep. Hiermee stellen we een duidelijke designrichting samen, die ook wel design values worden genoemd.

Usertesten
motiveren

Motivatie

Een aantrekkelijk platform dat gedifferentieerd leren leuker en makkelijker maakt. Met materiaal dat de student aanspreekt en motiveert. Zo helpt het hem om het gewenste niveau op een effectieve manier te bereiken en te behouden.

eenvoud en inzicht

Eenvoud en inzicht

Geen boeken, maar een computer. Een laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken platform met digitaal gemak: aanpasbaar en overal beschikbaar. Zo krijgen zowel docent als student snel en duidelijk inzicht over de huidige voortgang.

vrijheid en ruimte

Vrijheid en ruimte

Hoe snel (of traag) de student ook is: voor elk niveau en tempo wordt een persoonlijke leerroute samengesteld. Door deze leerroutes te automatiseren, houdt de docent tijd en ruimte over zich uitsluitend op de student te richten.

Voor de student

Een platform dat gedifferentieerd leren leuker en makkelijker maakt. Met materiaal dat motiveert om zelfstandig aan de slag te gaan.

overzicht student

Hoe werkt het?

Elke student heeft een persoonlijke inlog die leidt naar zijn overzichtspagina. Hierin vindt hij de verschillende onderdelen die nog voor dit vak op het programma staan. Alle lessen en oefeningen die de student niet hoeft te maken of al behaald heeft, zijn afgevinkt. Belangrijke mededelingen, zoals de data van ingeplande toetsen vindt de student altijd bovenaan zijn overzicht. Al deze elementen zorgen ervoor dat de student weet wat hij moet doen, wanneer hij dat moet doen en hoe ver zijn voortgang is.

“Het is overzichtelijk, ik weet goed hoe ik ervoor sta”
-student MBO-

persoonlijke leerroute student

Leren wat noodzakelijk is

Leren kan lastig zijn. Dit platform helpt overzicht te geven in alle lessen, oefeningen en toetsen die nog gemaakt moeten worden. De student hoeft alleen die lessen en opdrachten te maken die op zijn persoonlijke leerroute klaarstaan. Geen onnodige lesstof die al beheerst wordt, maar focus op dat wat nog niet helemaal onder de knie is. Een effectieve en motiverende manier van leren.

circle

Eigen tempo en niveau

In de vorm van een metrolijn (de lijn) en stations (de bollen) wordt het niveau en de voortgang van de student weergegeven.

circle

Resultaat

De student moet de stof begrijpen. Het aantal sterren geeft aan hoe goed de lesstof beheerst wordt. Opdrachten kunnen ook beoordeeld worden met een cijfer.

circle

Klassikale les(en)

Via ‘alle lessen’ is alle leerstof toegankelijk. Handig wanneer er nog geen persoonlijke leerroute voor de student klaarstaat.

macbookair
Les


Bij de les blijven

De lespagina wordt volledig benut. De inhoud staat altijd links en de vragen rechts. Met het schuivertje in het midden kun je eenvoudig de inhoud vergroten. Daarnaast zijn er specifieke navigatie-elementen die de student bij moeilijkheden door zijn lesstof helpen. Denk aan hulpmiddelen voor dyslexie en dyscalculie.

“Fijne opbouw, het voelt heel simpel.” “Het ziet er allemaal overzichtelijk en heel netjes uit.”
- studenten MBO -

circle

Naslag

Begrippen opzoeken en verklaren kan makkelijk met naslag. Het voorkomt dat de student de app moet verlaten om woorden online op te zoeken.

circle

Taal- en rekenhulpmiddelen

Veel MBO-studenten ervaren problemen met hun taal- en rekenvaardigheid. De geïntegreerde tools ondersteunen hen hierbij.

circle

Extra toelichting

Een opgave te moeilijk? Dan kan de student kiezen voor toelichting, waarin de opgave nader uitgelegd wordt.

User centered iteratief designproces

We hebben meer dan zestig (!) gebruikerstesten afgenomen met studenten en docenten.

Usertesten

User-centered design vinden wij belangrijk en testen met de doelgroep sluit daar mooi bij aan. Voor dit project hebben we kwalitatief onderzoek gedaan met realistische prototypes onder MBO-studenten en -docenten verspreid door Nederland.

We kozen bewust voor een iteratief designproces: we ontwerpen hiermee alles in fases i.p.v. in één keer. Dit maakt het mogelijk om inzichten van usertests mee te nemen en later te verwerken voor een beter resultaat. De didactische input van uitgeverij Malmberg was noodzakelijk om het ontwerp hierop af te stemmen.

Het resultaat is een ontwerp dat helemaal toegesneden is op verschillende eindgebruikers.

Voor de docent

Een helder en overzichtelijk platform, met vrijheid en ruimte om de lestijd optimaal in te delen.

2-columns

Eén overzicht voor één klas

Elke klas heeft een eigen overzichtspagina. Hierop staan voortgang en alle behaalde resultaten op klassikaal- en individueel niveau. In een oogopslag is hierin duidelijk of een opdracht goed (vinkje) of slecht (kruisje) is gemaakt. De informatie is bovendien altijd up-to-date zodat er direct ingegrepen kan worden. Indien nodig uiteraard.

“Veel minder klikken, tabellen zijn meteen duidelijk. Makkelijk”
- docent MBO School -

circle

Achterstand inzichtelijk

Bovenaan het overzicht geven weegschalen met ‘druppels’ de status van de student(en) aan. Wie is ‘bij’ en wie loopt ‘achter’ met de lesstof?

circle

Lesresultaten

Door middel van filters bestaat de mogelijkheid om specifieke lesresultaten in te zien. Het laat zien welke onderdelen slecht gemaakt zijn en wellicht een klassikale toelichting nodig hebben.

circle

Details

Door op de individuele resultaten van de student te klikken, verschijnt er meer informatie. Lessen kunnen hier opnieuw (klassikaal) ingepland of verwijderd worden.