Kluwer Memo

MyBaby2B

Een dagboek voor de mooiste zwangerschapsherinneringen, met echobeelden direct uit het patiëntdossier.

Klant: BMA, Visual Design: Resoluut, Periode: Voorjaar 2013, Contactpersoon: Evan Gelders

Vraag

„We hebben de technologie om gegevens uit het patiëntdossier te sturen naar de mobiel van patiënten. Wat kunnen we patiënten hiermee bieden?”

Dit was de technologiegedreven vraag van BMA, de voornaamste softwareleverancier aan gynaecologieafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen (en in toenemende mate ook onafhankelijke echocentra en ziekenhuizen over de hele wereld).

Inzicht

Het ontstaan van de diepe band tussen moeder en kind start tijdens de zwangerschap. Zorgverleners hebben er baat bij om als facilitators van dit betekenisvolle proces gezien te worden.

We hebben er samen met BMA voor gekozen om de oplossing geheel op dit emotionele vlak te richten, weg van de 'droge’ medische informatie die voor de zwangeren van weinig emotionele betekenis is.

Resultaat

Het resultaat is een zwangerschapsdagboek in de vorm van een mobiele app waarmee de emotionele herinneringen uit de zwangerschap worden vastgelegd. Dit uit zich in een nooit eerder vertoonde combinatie van invoer van de patiënt en gegevens uit het patiëntdossier in één tijdlijn.

De introductie van dit patiëntdossier in een 'consumer app’ resulteert in een bijzondere combinatie, waarbij de professionele en functiegerichte ziekenhuissoftware een gezicht krijgt naar de patiënt.

Fase 1: Concept

Overzicht van functionaliteiten

Samenhang in het systeem

Tijdens de conceptfase brachten we de verschillende functionaliteiten in kaart, om ze samen tot een sterk geheel te maken.

Veiligheid van gegevens

Een veilige app

Veiligheid van patiëntgegevens is een belangrijk thema voor BMA. Daarom kunnen gebruikers een eigen toegangscode voor de app instellen.

Audio opnamen

Geluidsopname interface

Wat is de meest eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier om geluiden op te nemen? En waar bevindt de geluidsopname functionaliteit zich in het systeem?

Soda studio

”Innovatie heeft twee soorten oorsprong: markt-gedreven en technologie-gedreven. Het is de technologie-gedreven soort die de echte, transformatieve vooruitgang veroorzaakt. Deze opdracht was er een van die categorie.”
~ Flin Nortier, interactieontwerper

Fase 2: Design

Verkennen van de grafische stijl

Een warme, informele en hedendaagse uitstraling leek het beste te passen bij een zwangerschapsdagboek zoals deze. Dit is een van de moodboards waarmee we de grafische stijl hebben verkend.

Moodboard