test


De digitale Volkskrant

Van strategie tot propositie


Klant: de Volkskrant, Visual Design: Resoluut, Development: TouchTribe,
Periode: 2013 - 2014, Contactpersoon: Evan Gelders

Van strategie tot propositie

De krant als medium staat wereldwijd sterk onder druk. Abonnee-aantallen lopen terug en nieuws is via andere kanalen steeds meer gratis beschikbaar. Deze ontwikkelingen gaan ook aan de Volkskrant niet voorbij. Om de moderne lezer nog te kunnen bereiken, moet de kwaliteitsjournalistiek die er bedreven wordt via andere kanalen dan het klassieke papier zijn weg naar buiten zien te vinden. Hiervoor is een sterke digitale strategie nodig, die de Volkskrant als kwaliteitskrant ook in het huidige digitale landschap kan neerzetten. Wij kregen de unieke kans om deze klus samen met de redactie & productmanagers van de Volkskrant te klaren. Hoe we dat deden, en wat onze ideeën waren over de vertaling van een papieren krant naar haar digitale evenknie, lees je hier.


Bekijk ook de Volkskrant case in vogelvlucht
Soda studio

“Slechts vijf procent van de krant komt op de site terecht. Driekwart van onze sitebezoekers ziet de krant nooit. Ons dilemma is dat je met internet prachtige dingen kunt, maar dat we die nu niet kunnen combineren met al onze kwaliteitsjournalistiek.”

~Philippe Remarque, Hoofdredacteur de Volkskrant

op Mediafacts.nl

‘Levend’ en ‘levenslang’

Het productieproces van de papieren krant gebeurt in een vast schema dat zich elke 24 uur herhaalt. Redacteuren en verslaggevers tikken hun stukken en hebben zich te houden aan de deadline, die strikt is. De krant moet immers nog gedrukt en verspreid worden om zo vroeg mogelijk bij de lezer op de mat te vallen. Niet veel later belandt de bundel dan bij het oud-papier, gelezen of niet, en zijn de artikelen niet meer beschikbaar, tenzij er een foto van is gemaakt of ze zijn uitgeknipt om te bewaren in een plakboek.

levend & levenslang


Bekijken we nu de levenscyclus van digitale artikelen, dan zien we twee wezenlijke verschillen:

  1. Artikelen, of delen van artikelen kunnen in het digitale domein ook buiten de harde deadline van de drukpers worden gepubliceerd. Het is een continue proces, de nieuwsstroom stopt immers nooit. Publiceren wordt zodoende een levend principe, in plaats van het statische publicatie-schema waar de redacteuren van de papieren krant niet omheen kunnen.
  2. Waar artikelen uit de papieren krant zijn veroordeeld tot de oude papier-bak of knipselmap, kunnen digitale artikelen door gebruikers levenslang bewaard worden door ze in hun favorieten op te slaan. Ook kunnen ze gedeeld worden met anderen of in nieuwe verschijningsvormen terugkeren, zoals in een verzameling van artikelen die samen een groter verhaal vertellen. En ze kunnen ze tot het einde der tijden in een zoekmachine boven komen drijven.

Digitaal publiceren is ten opzichte van het maken van een papieren krant dus niet alleen dynamischer, het brengt ook mogelijkheden met zich mee die het consumeren van artikelen voor gebruikers interessanter maken. Ze kunnen worden verrijkt met aanvullende visuele content en interactieve elementen, maar ook het tonen van gerelateerde artikelen en verwijzingen naar andere plekken online maken de ervaring voor de digitale lezer heel anders dan voor analoge lezer.

Het strategisch kader

Voordat we aan het project begonnen, hadden we een aantal dingen vastgesteld die voor ons - naast bovengenoemde punten - van belang waren.

Zichtbaarheid journalist
Digitale service

Zichtbaarheid van de journalist

De journalist zal een gezicht moeten krijgen, om de band met zijn of haar publiek te versterken, en om transparant te maken waar hij of zij mee bezig is. Op deze manier kan de interactie tussen de journalist en de lezer worden vergroot, en geeft de krant de journalist de kans zich als merk beter te profileren.

Digitale lezerswaarde - de krant als een digitale service

Een digitaal platform geeft een grote kans om meer ‘lezerswaarde’ te bieden; functionaliteiten die de user experience vergroten, zoals:

  • Bewaren van artikelen om later te lezen
  • Volgen van journalisten, onderwerpen en rubrieken
  • Een persoonlijke feed, waarin de artikelen verschijnen door de voorkeuren van de lezer

Hyperdistributie
Betalen in kleine delen

Hyperdistributie

Als de Volkskrant het mogelijk maakt dat abonnees via sociale media eenvoudig (betaalde) artikelen te laten delen met hun netwerk kan in korte tijd een miljoenenpubliek worden bereikt. Dit wordt ook wel het ‘hyperdistributie’-principe genoemd.

Belangrijk hierbij is dat de ontvanger bij het openen van het artikel niet meteen tegen een paywall aanloopt. Dit zorgt ervoor dat lezers de Volkskrant sympathiek zullen vinden, omdat ze bereid zijn hun content vrij te delen.

Betalen in kleine delen

Dat abonnee-aantallen teruglopen betekent niet dat mensen niet bereid zijn te betalen voor kwaliteitsjournalistiek. Wij geloven in betalen in kleine delen. Dat hebben apps, die voor minder dan een euro worden verkocht, wel bewezen. Het doet niet zo veel pijn in de portemonnee, waardoor mensen eerder geneigd zijn dit te doen. Dit geeft de lezer de mogelijkheid om voor een klein bedrag kennis te maken met de Volkskrant. Zo nieuw is het natuurlijk ook niet. Een krantje kopen in een kiosk doe je ook voor een of twee euro.

Harde keuzes leidend tot de digitale strategie

Voor het ontwikkelen van haar digitale strategie, had ook de de Volkskrant een aantal belangrijke keuzes gemaakt. Keuzes, die veel invloed zouden hebben op het ontwerptraject, de toekomstige werkwijze van de redactie, voor de propositie en het uiteindelijke product.

volkskrant keuzes
Alle content digitaal

Alle content die de Volkskrant maakt, wilden ze digitaal aanbieden. Dit zijn dus alle artikelen, rubrieken en columns uit de krant, haar secties en bijlages en het magazine. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden. Zo kan de redactie al voordat de krant gedrukt wordt artikelen (betaald) digitaal publiceren, zodat de lezer niet meer tot morgenvroeg hoeft te wachten, maar verhalen direct, als ze kakelvers zijn, de wereld in kunnen. Daarnaast zullen er nooit meer foto’s van een krantenartikelen in je timeline op facebook of twitter verschijnen. Alles zal via sociale kanalen kunnen worden gedeeld, en deze pagina’s zullen optimaal vormgegeven zijn om digitaal te worden gelezen.

Hybride model van gratis en betaalde content

De Volkskrant wilde haar niet al haar content betaald maken. De artikelen die al gratis werden aangeboden op volkskrant.nl, zouden ook in de nieuwe propositie gratis blijven: al het feitelijke nieuws, de online rubrieken en een selectie van artikelen die in de krant werden gepubliceerd. Op deze manier gaat de Volkskrant publiceren via een hybride model, waarin gratis en betaalde content een plek naast elkaar krijgen. Zo blijft de Volkskrant concurreren met andere grote nieuwsaanbieders en interessant bij het grote publiek. De betaalde artikelen zijn de rijkere en verdiepende stukken die duiding geven bij het feitelijke nieuws. Ze zullen als zodanig meer zichtbaar en herkenbaar zijn.

Cultuur een belangrijke peiler

Tenslotte wilde de Volkskrant sterk gaan inzetten op cultuur, door de belangrijkste culturele gids in Nederland te worden. De krant heeft een uitstekende kunstredactie en houdt haar lezers al jaren op de hoogte van wat er gebeurt op het gebied van cultuur, met de actuele cultuuragenda en wekelijks vele nieuwe theater-, film-, concert-, boek-, en muziek-recensies. Door deze activiteiten naar een digitaal platform te brengen, maakt de Volkskrant het mogelijk om via het verlenen van deze service geld te verdienen.

Ontbundelen

Het digitaal aanbieden van alle artikelen uit de krant naast het feitelijke nieuws op de website kan niet worden gevangen in een zelfde structuur als die van een papieren krant. De structuur van de papieren krant verschilt van dag tot dag. Naast de vaste secties Binnenland, Buitenland, Economie, Sport, etc, wordt er de ene dag het katern Kunst, de volgende het katern Boeken, en dan weer het katern Reizen toegevoegd. Op zaterdag is het aantal katernen maximaal, en verschijnt ook het Volkskrant Magazine, dat bij de krant wordt gestoken.

ontbundelen

Een digitale krant vraagt om een geheel nieuwe structuur, waarbij de redactie zelf kan bepalen welk artikel in welke sectie of secties valt. Om dit te kunnen doen, moeten de krant, met al haar katernen en het magazine volledig ontbundeld worden. Dit betekent dat alle artikelen worden ‘losgeknipt’ en een nieuwe plek in een nieuwe structuur krijgen.

Een nieuwe structuur, een nieuwe propositie

De structuur van de oude website zou niet voldoen in de nieuwe digitale krant. Het miste helderheid - belangrijke secties staan verstopt op het tweede niveau? Daarnaast zou de grote hoeveelheid content en (nieuwe) secties uit de krant hierin geen plek kunnen krijgen. En last but not least, het zou niet voldoende voorzien in de ambitie van de Volkskrant om cultuur een belangrijke pijler te maken.

Toen we alle bestaande secties eens op een rij hadden gezet, beseften we dat we met een nieuwe structuur, die verdeeld zou worden over twee takken (we noemden ze übersecties), een helder en duidelijke categorisering konden maken.

structuur
Deze twee übersecties werden de basis van de nieuwe propositie van de digitale Volkskrant:

  1. ‘Nieuws’ is urgent, is opiniërend en brengt verdieping.
  2. ‘Cultuur en leven’ is eigenwijs, biedt inspiratie en is gidsend.

Twee artikelstromen

Inhoudelijk verschillen artikelen in de krant nogal. Grofweg kan je zeggen dat er twee typen zijn te onderscheiden: artikelen die feitelijk nieuws brengen, en verdiepende artikelen met duiding en achtergronden bij het nieuws. In de krant staan deze artikelen naast elkaar, in pagina’s die elke dag opnieuw worden opgemaakt, waarin de verdiepende artikelen vaak de ‘drager’ van de pagina is.

Ook de digitale Volkskrant vroeg om een podium voor de verdiepende artikelen, maar het zou niet passen om deze artikelen in de gratis nieuwsstroom te vangen. Er wordt op een dag immers zo veel nieuws gepubliceerd en in zo’n grote snelheid, dat juist die kwaliteits-journalistieke stukken, die om meer aandacht en tijd van de lezer vragen, totaal ondergesneeuwd zouden raken.

  1. ‘Nieuws’met daarin feitelijke berichten, die altijd gratis zullen zijn en een hoge omloopsnelheid hebben.
  2. ‘Uitgelicht’waarin duiding en achtergrond bij het nieuws wordt gegeven, in een langzamer tempo van publiceren en waarvoor in veel gevallen betaald zal moeten worden.
nieuws & uitgelicht


Deze twee artikelstromen hebben we in alle secties en übersecties over het hele product doorgevoerd, op alle schermformaten en ook in de apps, zodat de lezer begrijpt hoe de digitale Volkskrant is opgebouwd.

Het vervolg: ontwerpen voor een optimale digitale leeservaring

Na het het vaststellen van de navigatiestructuur en opbouw van de overzichtspagina’s, vervolgden we het ontwerpproces. Lees hoe we onze interpretatie van het lezen van artikelen uit de Volkskrant een digitale vorm hebben gegeven.

Digitale leeservaring

Lees meer over de Volkskrant

Volkskrant case

de Volkskrant

De het ontwerp in vogelvlucht

Lees meer
Lees de krant digitaal

Digitale leeservaring

Ontwerpen voor de optimale krantenervaring

Lees meer
Volkskrant apps

de Volkskrant apps

De vertaling naar native iOS & Android apps

Lees meer